தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் இரண்டாம் நிலை காவலர் கான Hall Ticket Released வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் இரண்டாம் நிலை காவலரான சிறை காவலர் மற்றும் தீயணைப்பு காவலர்களான பொதுத்தேர்வு Examination Hall Ticket Released  வெளியிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதற்கான எழுத்து தேர்வுக்கான அட்டவணை மற்றும் பயிற்சிகள் ஆகியவற்றை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

www.kivibtl.in
www.kivibtl.in


tnusrbதேர்வு குறித்த விவரங்கள்

தமிழ்நாடு அரசு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் ஆயுத படை மற்றும்  இரண்டாம் நிலை காவலர் ஆன தீயணைப்பு பதவிகளுக்கான Hall Ticket தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்கள் Hall Ticket  இணையதள முகவரியின் கொண்டு நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

  tnusrb  exam time தேர்வு கால அட்டவணை

tnusrb  exam video class

   
tnusrb office website clickhere
 
tnusrb hallticket download    Click here